Skip to main content

W for ESEF - Demonstracja narzędzia

Obejrzyj wideo 
Your browser doesn't support HTML5 canvas

Key Takeaways

W for ESEF to nowoczesne rozwiązanie stworzone w celu ułatwienia przedsiębiorstwom zadośćuczynienia wymogom raportowania w formacie ESEF. Narzędzie to pozwiala na zarządzanie dokumentami, znakowanie i walidację XBRL, tworzenie formatu XHTML z tasonomią Inline XBRL®, jak również eksport raportu do formatu PDF.

Obejrzyj prezentację i dowiedz się, w jaki sposób narzędzie W for ESEF pomaga spełnić wymagania ESEF:

Dzięki narzędziu W for ESEF, mają Państwo dostęp do intuicyjnego znakowania XBRL, zintegrowanego sprawdzania poprawności treści oraz tagowania danych finansowych, a także narzędzia do recenzowania oraz aplikowania tagów blokowych, które będą wymagane przez regulatora od 2022 roku. 

Technologia w chmurze pozwala na szybki dostęp do narzędzia w każdym miejscu, bez udzału zespółow IT. Wszystkie zespoły mogą pracować nad raportem w tym samym czasie, korzystając ze ścieżki audytu aby śledzić zmiany.

Łączenie danych źródłowych pozwala na eliminację niespólności danych reprezentowanych w różnych miejscach skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Dodatkoweo, uzyskują Państwo pełną kontrolę nad najnowszą wersją dokumentu, co pozwala na dodanie lub ograniczenie dostępu poszczególnych użytkowników do konkretnych rozdziałów sprawozdania finansowego. 
Ostateczna wersja skonsolidowanego sprawozdania finansowego będzie utworzona w wymaganych formacie xHTML, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z wymogami ESEF.


IXBRL®, XBRL® i Inline XBRL® są znakami towarowymi XBRL International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Standardy XBRL® są otwarte i swobodnie licencjonowane w ramach Międzynarodowej Umowy Licencyjnej XBRL.

Online registration is currently unavailable.

Please email events@workiva to register for this event.

Our forms are currently down.

Please contact us at info@workiva.com

Our forms are currently down.

Please contact us at info@workiva.com

Thank you

A Workiva team member will follow up with you shortly.

Thank you for registering

You'll receive a confirmation email shortly.

Thank you

You are now subscribed to receive blog updates.

Thank you

Your preferences have been updated.