Skip to main content

W for ESEF- презентация на продукта

Гледай видео 
Your browser doesn't support HTML5 canvas

Key Takeaways

W for ЕSEF е разработен, за да помага на дружествата да спазват изискванията на ЕОЦКП за ЕЕЕФ. Той обединява управлението на документи и XBRL® маркиране на едно място, което позволява интегриран процес за съответствие с ЕЕЕФ - включително XBRL маркиране и валидиране, XHTML с изисквания Inline XBRL® формат, вътрешен и външен подпис и PDF експорт.

Гледайте тази презентация и разберете как нашето решение ще ви помогне да изпълните изискванията на ЕЕЕФ:

  • Не е необходима инсталация, а вашите данни се съхраняват само в нашите защитени сървъри.
  • Имате достъп до интуитивно маркиране XBRL, интегрирани валидации, разрешаване на грешки, инструменти за преглед и дори изисквания за маркиране на текстови блокове за 2022 г.. Всичко това е събрано на едно място.
  • Споделените данни, появяващи се на различни места, могат да бъдат свързани, което означава, че при промяна на изходните данни се актуализира информацията навсякъде.
  • Всички екипи могат да работят по вашия отчет едновременно с одитна пътека,  за да можете да проследите промените.
  • Имате пълен контрол на версиите на документа, така че да можете да разрешите или ограничите достъпа в целия документ до ниво секция. Крайният продукт ще включва цялото съдържание на годишния отчет, като същевременно ще е напълно съобразен с изискванията на ЕЕЕФ.

iXBRL®, XBRL® и Inline XBRL® са търговски марки на XBRL International, Inc Всички права запазени. Стандартите XBRL® са отворени и свободно лицензирани чрез Международното лицензионно споразумение XBRL.

Online registration is currently unavailable.

Please email events@workiva to register for this event.

Our forms are currently down.

Please contact us at info@workiva.com

Our forms are currently down.

Please contact us at info@workiva.com

Thank you

A Workiva team member will follow up with you shortly.

Thank you for registering

You'll receive a confirmation email shortly.

Thank you

You are now subscribed to receive blog updates.

Thank you

Your preferences have been updated.