Skip to main content

W for ESEF- ukázka řešení

Sledovat video 
Your browser doesn't support HTML5 canvas

Key Takeaways

Řešení W for ESEF bylo vyvinuto s cílem pomoci společnostem dosáhnout souladu s požadavkem Evropské komise pro cenné papíry a trhy na jednotný elektronický formát ESEF. Sdružuje správu dokumentů a značkování XBRL® na jednom místě, což umožňuje integrovaný proces v souladu s ESEF — včetně značek XBRL a ověření, XHTML s požadovaným formátem Inline XBRL®, interního a externího schválení a exportu do PDF.

Podívejte se na tuto ukázku a zjistěte, jak vám naše řešení pomůže splnit požadavky ESEF:

  • Bez nutnosti instalace.
  • Vaše data neopustí naše zabezpečené servery
  • Máte přístup k intuitivnímu značkování XBRL, , integrovanému ověřování a řešení chyb, nástrojům pro kontrolu, včetně možnosti blokového značkování pro soulad s požadavkem pro rok 2022. Vše na jednom místě.
  • Sdílená data zobrazená ve více instancích mohou být propojena, což znamená, že změna zdrojových dat aktualizuje informace ve všech ostatních instancích.
  • Všechny vaše týmy mohou pracovat na vašem dokumentu současně, přesto je k dispozici kompletní auditní stopa a historie změn.
  • Máte plnou kontrolu verzí dokumentu, takže můžete povolit nebo omezit přístup v celém dokumentu až na úroveň jednotlivých oddílů.
  • Vaše výstupy budou zahrnovat celý obsah výročních zpráv a zároveň budou plně v souladu s požadavky ESEF.


iXBRL®, XBRL® a Inline XBRL® jsou ochranné známky společnosti XBRL International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Standardy XBRL® jsou otevřené a volně licencované prostřednictvím mezinárodní licenční smlouvy XBRL.

Online registration is currently unavailable.

Please email events@workiva to register for this event.

Our forms are currently down.

Please contact us at info@workiva.com

Our forms are currently down.

Please contact us at info@workiva.com

Thank you

A Workiva team member will follow up with you shortly.

Thank you for registering

You'll receive a confirmation email shortly.

Thank you

You are now subscribed to receive blog updates.

Thank you

Your preferences have been updated.